Nieuws
Projecten en initiatieven

Meer woningen voor ouderen in Zelhem

B en w van Bronckhorst starten de bestemmingsplanprocedure die nodig is voor de ca. 130 woningen in het nieuwbouwplan Zelhem Het Loo.

Zelhem Het Loo is één van de vijf grote uitbreidingslocaties waar de gemeente extra woningen wil realiseren. Dit nieuwbouwplan ligt tussen de Toonkweg, Orchideestraat, Hummeloseweg en de rondweg. Wethouder Emmeke Gosselink van Wonen: “Dit is een belangrijke stap voor het toevoegen van woningen in Zelhem. Ik ben blij met de goede samenwerking en de voorspoedige planaanpak. Wij willen dat jong en oud in Zelhem ook goed en betaalbaar kunnen wonen. Vooral door de woningen die geschikt zijn voor ouderen in het plan kan de doorstroming op de Zelhemse woningmarkt goed op gang komen.” Uiteraard moet de gemeenteraad de bestemmingsplanherziening nog behandelen. Dat zal naar verwachting in het voorjaar 2024 zijn.

Zelhem Het Loo, mooie mix van woningen

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van circa 130 woningen mogelijk. Ca. 70% van de woningen valt in de betaalbare categorie, waarvan 30% sociale huur en 15% zorgwoningen. Het plan bestaat onder andere uit ca. 38 sociale huur, 26 zorgwoningen, 27 starterswoningen, 10 twee-onder-één kapwoningen, 24 levensloopbestendige woningen en 5 vrijstaande woningen. Van deze woningen zijn 25 bestemd voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Al met al kent het plan een mooie mix van woningen.

Veel groen en ruimte voor water

De ambitie is om een duurzaam woonmilieu te maken dat past bij het dorpse karakter van Zelhem en het bestaande groene karakter versterkt. Op de locatie komt veel groen en veel ruimte voor klimaatadaptie en waterberging. In het plan wordt ook de waterproblematiek van de Bloemenbuurt grotendeels opgelost.

Samenwerking met lokale ontwikkelaar

De gemeente werkt samen met lokale ontwikkelaar Gro.Zel BV. Verder zijn woningcorporatie ProWonen en zorgorganisatie Markenheem nauw betrokken. Het concept van de voorlopige verkaveling is ook voorgelegd aan een klankbordgroep bestaande uit betrokken Zelhemmers. Als de procedures voorspoedig verlopen, kan de bouw van de woningen eind 2024 starten.

Kijk hier voor meer informatie Uitbreidingslocatie Zelhem | Gemeente Bronckhorst

Deel dit artikel:

Meer nieuws lezen:

Markenheem tekent Green Deal

Markenheem heeft op 15 augustus 2023 de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ondertekend. Vanuit haar maatschappelijke rol vindt...

Meer woningen voor ouderen in Zelhem

B en w van Bronckhorst starten de bestemmingsplanprocedure die nodig is voor de ca. 130 woningen in het...

Kleurrijke zorgverleners gestart

Markenheem, Azora en het Graafschap College leiden nieuwe zorgmedewerkers met migratieachtergrond op Tenminste tien Achterhoekers met een migratieachtergrond...