Jaarverslag 2023, kwalitatieve zorg voor de ouderen van nu

Privacy

Als u gebruik maakt van de zorg die Markenheem biedt, leggen wij persoonlijke gegevens vast. Dit is nodig voor een goed verloop van de zorg. De gegevens registreren wij alleen met uw toestemming. Bovendien mogen wij alleen gegevens bewaren die noodzakelijk zijn voor een goede dienstverlening. U hebt het recht om te weten wat wordt vastgelegd en waarom. Het recht op inzage noemen wij dat. U kunt dan ook op elk moment uw dossier ter inzage opvragen. Binnen Markenheem mogen de medewerkers uw gegevens uitsluitend inzien wanneer dat voor hun werkzaamheden is vereist.

Persoonlijke gegevens

Soms is het nodig dat iemand anders uw persoonlijke gegevens kan inzien. Bijvoorbeeld uw huisarts, een collega-zorgaanbieder met wie wij onder andere de nachtzorg en alarmering organiseren, een ziekenhuisspecialist of een verzekeringsmaatschappij. Wij overhandigen deze informatie pas wanneer u daarvoor toestemming geeft. Medewerkers van Markenheem zijn bovendien gebonden aan geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij de informatie die ze van u krijgen – bijvoorbeeld tijdens gesprekken – niet aan anderen mogen doorgeven, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming verleent. Soms worden gegevens anoniem naar buiten gebracht. Bijvoorbeeld aan onze financiers, die zicht willen houden op de besteding van hun geld. Uw informatie wordt dan samen met gegevens van andere bewoners aangeleverd, zonder dat daar uw persoonlijke gegevens uit af te lezen zijn.

Cliëntenportaal

Wij werken met een elektronisch zorgdossier: Caren. U heeft recht op inzage in uw dossier, maar familie en naasten kunnen ook toegang krijgen. U bepaalt zelf via schriftelijke toestemming of en wie er toegang krijgen. In het cliëntenportaal staan onder andere uw basisgegevens, maar ook de opbouw van het zorgleefplan en de rapportages. Mocht het dossier door een storing niet toegankelijk zijn, dan liggen kopieën van enkele formulieren uit het dossier op uw kamer. Ook hiervoor geeft u toestemming. Waar u het dossier op uw kamer bewaart bepaalt u – in overleg met de contactverzorgende – zelf.

Bezwaar en klachtenregeling

Worden de privacyregels in uw ogen niet nageleefd, dan kunt u een bezwaar indienen. Hoe u dat doet, leest u in onze klachtenregeling.

Lees hier onze privacy statement cliënten en download de folder.

Onze externe functionaris gegevensbescherming is Stephan van Hulst. Hij is werkzaam vanuit PCI Nederland (locatie ICT Spirit), Tolstraat 35, 7482 DC, Haaksbergen. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 053 – 852 77 88.

Jaarverslag 2023

Kwalitatieve zorg voor de ouderen van nu

Bij Markenheem hebben we in 2023 in alle geledingen van de organisatie gewerkt aan toekomstbestendige ouderenzorg.