ANBI gegevens

Markenheem is een transparante organisatie. Via onze website willen we alle belanghebbenden zo volledig mogelijk informeren. Om deze informatieverstrekking compleet te maken vindt u hieronder de gegevens die betrekking hebben op onze ANBI-status.

Volledige naam: Stichting Markenheem centra voor zorg en dienstverlening
Fiscaal nummer: 805386427
Beloningsbeleid: Werknemers: CAO VVT
Raad van Bestuur: Beloningscode Bestuurders uit de zorg

Andere gegevens over beleid, doelstelling en verantwoording vindt u onder het kopje Over ons.