Markenheem in 2023, een terugblik
Ik wil

Dagbesteding

In het kort:

Direct hulp bij mijn aanvraag

"*" geeft vereiste velden aan

Waar woont u?*

Wat doen wij voor u?

U heeft meer structuur in uw dag nodig. Helaas zijn de hulp van naasten en andere voorzieningen in uw dorp of wijk niet meer voldoende. Ook bijvoorbeeld technologische hulpmiddelen, zoals een slimme dagkalender, zorgen voor te weinig houvast in uw leven. 

Met dagbesteding op onze locaties in Doetinchem, Hengelo en Zeldhem helpen we u graag. Onder begeleiding kunt u in kleine groepen meedoen aan activiteiten, zoals een praatje maken, gezamenlijk koffiedrinken of televisiekijken.

Daarnaast bieden we ook activiteiten aan gericht op het activeren van uw geheugen en meer bewegen.

Toon meer
Meer structuur 
in uw dag
Mantelzorgers ontlasten
Beter 
welbevinden
Begeleiding
Kleine groepen
Dagdelen of hele dagen
Afwisselend programma

Het programma

Van maandag tot en met vrijdag van 09.30 tot 16.30 uur is er een afwisselend programma met activiteiten.

In een kleine groep kunt u onder begeleiding meedoen – in dagdelen of hele dagen. Als u twee dagdelen op één dag meedoet, kunt u tussen de middag een maaltijd gebruiken.

Ook als er intensieve begeleiding nodig is

Dagbesteding Ouderen Speciaal (DOS) is voor ouderen met een psychogeriatrische of psychiatrische aandoening die intensieve begeleiding nodig hebben. Het dagprogramma stemmen we af op uw behandel- en zorgplan.

Onze specialisten maken het behandelplan samen met u en uw contactpersoon. Er zijn groepsactiviteiten, maar ook activiteiten afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Kom ik ervoor in aanmerking?

Met een zorgindicatie kunt u gebruikmaken van onze dagbesteding. Ook woont u in de gemeente Bronckhorst of Doetinchem en staat u daar als inwoner ingeschreven.

In een zorgindicatie staat welke zorg en hoeveel zorg u nodig heeft. De zorgindicatie kan een Wmo-indicatie (Wet maatschappelijke ondersteuning) van uw gemeente of een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) van het CIZ zijn.

Hoe vraag ik een
zorgindicatie aan?

Aanvraag

Vraag een Wmo-indicatie aan bij de gemeente waar u woont en als inwoner ingeschreven staat.

Voorkeur

Bij de aanvraag kunt u Markenheem als eerste voorkeur opgeven.

Beoordeling

Bij de beoordeling van uw aanvraag kijkt de gemeente naar wat u niet meer zelf kunt doen, ook niet met hulp van naasten en andere voorzieningen in uw dorp of wijk.

Starten

Als de indicatie is toegekend kunnen we starten met dagbesteding

Heeft u een Wlz-indicatie?
Neem dan contact op met Woonzorgbemiddeling.

Waar kan ik
dagbesteding krijgen?

Bij Markenheem bieden we dagbesteding aan op onze locaties in Doetinchem, Hengelo en Zelhem.

Dagbesteding

Download
de brochure

Lees alles nog eens rustig na in de brochure over dagbesteding.

Dagbesteding nu regelen

Bel uw wijkverpleegkundige van Markenheem

Heeft u nog geen contact met een wijkverpleegkundige van Markenheem?

Bel dan een collega van Woonzorgbemiddeling rechtstreeks tussen 08:30 en 17:00 uur.

0314 377 911

Neem contact op met uw gemeente.

Komt u er niet uit?