Ik wil

Wonen bij
Markenheem met
verpleeghuiszorg

In het kort:

Direct hulp bij mijn aanvraag

"*" indicates required fields

Voor wie wilt u zorg?*

Wat doen
wij voor u?

Kunt u echt niet meer thuis wonen? Tijdelijk of langdurig? Dan bieden we u in onze verpleeghuizen in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem een fijn en veilig thuis.

Samen met uw mantelzorgers houdt u zoveel mogelijk de regie over uw eigen leven. Ook zorgtechnologie, zoals een slimme dagkalender en personenalarmering, kan u helpen zoveel mogelijk structuur en vrijheid in uw leven te houden.

Als het nodig is kunt u dag en nacht op onze ondersteuning, intensieve ouderenzorg en toezicht rekenen.

Toon meer
Dagbesteding
Beschermd wonen
Groepswonen
Tijdelijk verblijf

Kom ik ervoor in aanmerking?

Heeft u een Wlz (Wet langdurige zorg)-indicatie Verpleging en Verzorging van het CIZ. Dan is het mogelijk om op de wachtlijst te komen voor wonen met intensieve ouderenzorg bij Markenheem. Tijdelijk verblijf (eerstelijnsverblijf) wordt vergoed door uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage

Een deel van de zorg vanuit de Wlz betaalt u zelf. De hoogte van uw bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. 

Op de website van het CAK kunt u de hoogte van uw eigen bijdrage berekenen.

Hoe vraag ik wonen met verpleeghuiszorg aan?

Aanvraag

Om bij Markenheem te wonen heeft u een Wlz-indicatie Verpleging en Verzorging van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Via de Wlz-check van het CIZ ontdekt u of het zinvol is om een Wlz-aanvraag te doen. Is de uitkomst zinvol? Vraag dan een Wlz-indicatie aan. Uw wijkverpleegkundige, trajectbegeleider of huisarts kan u hierbij ondersteunen. Vervolgens beoordeelt een medewerker van het CIZ uw aanvraag. 

Voorkeur

Bij uw aanvraag kunt u aangeven welke locatie van Markenheem uw voorkeur heeft. Het zorgkantoor informeert Markenheem als uw Wlz-indicatie is toegekend.

Beoordeling

Markenheem beoordeelt of uw zorgvraag passend is. Is uw zorgvraag passend? Dan komt u op de wachtlijst voor een plek in het verpleeghuis van Markenheem. 

Toewijzing

Bij de toewijzing van een plek in het verpleeghuis houden wij rekening met de wachtlijst en de urgentie die wij aan uw situatie toekennen.

Waar kan ik wonen met verpleeghuiszorg?

De verpleeghuizen van Markenheem vindt u in Doetinchem, Hengelo (Gld), Hummelo en Zelhem.

Ik heb nog geen
Wlz-indicatie

Om bij Markenheem te wonen heeft u een Wlz-indicatie Verpleging en Verzorging van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. 

Via de Wlz-check van het CIZ ontdekt u of het zinvol is om een Wlzaanvraag te doen. Is de uitkomst zinvol? Vraag dan een Wlz-indicatie aan. 

Uw wijkverpleegkundige, trajectbegeleider of huisarts kan u hierbij ondersteunen. Vervolgens beoordeelt een medewerker van het CIZ uw aanvraag.

Ik heb een 

Wlz-indicatie

Neem contact op met woonzorgbemiddeling van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur of stuur een e-mail.

0314 377 911

Specialisten bij Markenheem

Behandelaars

Markenheem beschikt over een divers team van professionele behandelaars. Hierdoor kunnen wij een groot aantal medische, paramedische en niet-medische disciplines verzorgen. 

Het voorkomen of verminderen van problemen met uw gezondheid is altijd ons eerste doel. Natuurlijk helpen we u ook te herstellen als dat aan de orde is. Met ons diverse aanbod van specialisten kunnen we u meestal in onze verpleeghuizen behandelen.

Toon meer

Het team van behandelaars bestaat uit:

Vragen en antwoorden

Ik sta op de wachtlijst. Hoelang moet ik wachten op een plek in het verpleeghuis?

Hieronder vindt u een indicatie van de wachttijden. U kunt er geen rechten aan ontlenen. De wachttijd is per verpleeghuis verschillend en afhankelijk van uw plek op de wachtlijst en de mate van urgentie die wij per wachtende toekennen. De mate van urgentie kan veranderen als zich wijzigingen voordoen in uw situatie.

Indicatie wachttijden:

Ja, dat kan. U kunt dit bespreken met ons team van Woonzorgbemiddeling.

Ja, dat mag. Bij ons kunt alleen een aanvraag doen voor de verpleeghuizen van Markenheem. Voor de mogelijkheden voor een plek in een verpleeghuis van een andere zorgorganisatie kunt u contact opnemen met die organisatie.

Voor de mogelijkheden kunt u contact opnemen met ons team van Woonzorgbemiddeling.

Dat is onder andere afhankelijk van de zorgindicatie die u heeft. In het ziekenhuis informeren ze u daarover.

Markenheem heeft geen crisis- of revalidatieplekken. Azora en Sensire bieden deze zorg in onze regio.

Jaarverslag 2023

Kwalitatieve zorg voor de ouderen van nu

Bij Markenheem hebben we in 2023 in alle geledingen van de organisatie gewerkt aan toekomstbestendige ouderenzorg.