Nieuws
Projecten en initiatieven

Markenheem bouwt nieuw verpleeghuis

Markenheem is gestart met de voorbereiding van de bouw van een nieuw verpleeghuis aan de Sicco Mansholtweg in Doetinchem.

Naar verwachting begint de bouw medio 2025. Ongeveer anderhalf jaar later is het verpleeghuis klaar. Er staat dan een gebouw waar ruim 50 ouderen met een intensieve zorgvraag in woongroepen gaan wonen.

Er is een studie gedaan naar de mogelijkheden op deze locatie in de wijk Dichteren, die in de volgende fase nader wordt uitgewerkt. Het concept is erop gebaseerd dat er per woongroep een gemeenschappelijke huiskamer is. De badkamers zijn ruim, zodat een zorgmedewerker de bewoner goed kan ondersteunen. De gangen zijn licht en zo ingericht dat er goede looproutes voor de bewoners ontstaan. Verder komt er een restaurant in het gebouw en er worden tuinen aangelegd. Buiten komen ook parkeerplaatsen op eigen terrein.

Als het verpleeghuis klaar is, staat er in een groene, lichte omgeving een voorziening voor ouderen die 24 uur per dag zorg nodig hebben. “De zorg van vandaag gaat steeds meer over welzijn en een goede oude dag beleven. In onze verpleeghuizen bieden we de meest kwetsbare ouderen een fijn thuis en intensieve zorg,” zegt Anja Stunnenberg, bestuurder.

Het nieuwe verpleeghuis vervangt het huidige Croonemate aan de Steinlaan, dat geen ruimte voor een tuin heeft en verouderd is. Croonemate is gebouwd in de jaren ’80 van de vorige eeuw en oorspronkelijk bedoeld als bejaardenhuis. Tegenwoordig wordt er 24 uur per dag verpleeghuiszorg gegeven aan ouderen met dementie en ouderen met somatische (lichamelijke) beperkingen.

In de toekomst krijgen ouderen met somatische aandoeningen de zorg vooral thuis. Dat is landelijk beleid. In verpleeghuizen wonen met name nog ouderen met dementie. Markenheem is er voor beide groepen ouderen in de gemeenten Bronckhorst en Doetinchem.

Markenheem gaat de nieuwbouwplannen in overleg met de gemeente en de buurt verder uitwerken. Er is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Buurtbewoners zijn uitgenodigd voor een informatieavond om alvast kennis te komen maken. “We vinden het belangrijk om onderdeel te zijn van de buurt”, aldus Henk Steven Beernink, manager Vastgoed. Vanuit het naoberschap dat onze streek zo typeert betrekken we de familie van bewoners en andere mensen in de directe omgeving hier actief bij.

Deel dit artikel:

Meer nieuws lezen:

Eerste groep ‘Kleurrijke zorgverleners’ begint aan opleiding in de zorg

Onder de noemer ‘Kleurrijke zorgverleners’ maken Achterhoekers met een migratieachtergrond kennis met werken in de zorg. Het project...

Markenheem tekent Green Deal

Markenheem heeft op 15 augustus 2023 de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ondertekend. Vanuit haar maatschappelijke rol vindt...

Start regionale bewustwordingscampagne over toekomst ouderenzorg

Onder het motto ‘Praat vandaag over morgen’ gaan de Achterhoekse ouderenzorgorganisaties Azora, Careaz, De Gouden Leeuw Groep, Marga...