Klachten

Wij bieden onze cliënten graag goede zorg in een plezierige leefomgeving. We willen dat zij kunnen vertrouwen op ons vakmanschap. Desondanks is het mogelijk dat er fouten worden gemaakt. Ook kan het zijn dat u het niet eens bent met de gevolgde werkwijze. Dan kunt u een klacht indienen. Wij vinden dat belangrijk, omdat wij dan eventuele problemen kunnen oplossen of maatregelen kunnen nemen om herhaling te voorkomen.

De volgende richtlijnen gelden voor het indienen van een klacht:

Stap 1: Bespreek uw klacht

Bent u niet tevreden over de geboden zorg? Bespreek uw klacht met degene die u verzorgt of met uw contactverzorgende/ wijkverpleegkundige. Het kenbaar maken van uw wensen leidt vaak al tot een oplossing.

Bent u niet tevreden over het resultaat? Ga dan naar stap 2.

Stap 2: Neem contact op met de leidinggevende van de afdeling/ locatie

De leidinggevende van de afdeling/locatie lost de meeste klachten snel op.

Bent u nog niet tevreden over het resultaat? Ga dan naar stap 3.

Stap 3: Neem contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris

Wanneer u niet tevreden bent over hoe het gesprek is verlopen óf u vindt het lastig om uw verhaal te vertellen, dan kunt u contact opnemen met onafhankelijk klachtenfunctionaris Elsbeth Leppink. Zij kiest geen partij en wat u met haar bespreekt is vertrouwelijk. U kunt Elsbeth Leppink bereiken via elsbethleppink@adviespuntzorgbelang.nl of op via telefoonnummer 06 – 5388 5459.

Bent u nog niet tevreden over het resultaat? Ga dan naar stap 4.

Stap 4: Schakel de onafhankelijke klachtencommissie in

Hebben de voorgaande stappen niet tot een oplossing geleid of wilt u direct de onafhankelijke klachtencommissie inschakelen? Dien dan uw officiële klacht in via email: secr.klachtencommissie@szmk.nl of stuur een brief naar SMZK, Ludgerstraat 17, 7121 EG Aalten. We verzoeken u de klacht kort te omschrijven en de naam van de locatie te vermelden in uw bericht.

De onafhankelijke klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling en stuurt deze door naar degene die u aanklaagt. Dit met het verzoek een verweer op te stellen. De klachtencommissie nodigt u en de aangeklaagde vervolgens uit voor een hoor- en wederhoorzitting. Daarna wordt een analyse gemaakt en een oordeel/ advies gegeven over de klacht. Dit oordeel wordt schriftelijk vastgelegd en verstuurt naar u, de aangeklaagde en het bestuur van Markenheem.

Is de klacht na het inschakelen van de klachtencommissie niet naar tevredenheid opgelost? Wendt u zich dan tot de Geschillencommissie Zorg (WKKGZ) (www.degeschillencommissiezorg.nl) of de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) (www.igj.nl).


Meer informatie?

Onze klachtenregeling leest u hier.