Markenheem in 2023, een terugblik

Klokkenluidersregeling

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers op een veilige en gepaste manier melding kunnen maken bij vermoedens van misstanden binnen onze organisatie.

Een melding heeft geen gevolgen voor (de positie van) de medewerker. Wel vragen we om de melding te doen volgens de hiertoe opgestelde regeling. Deze regeling is gebaseerd op het model Klokkenluidersregeling BrancheorganisatiesZorg.

Deze regeling is nadrukkelijk niet bedoeld voor klachten. Daarvoor bestaat de klachtenregeling en/of gedragscode. Lees hier de Klokkenluidersregeling Markenheem.