Nieuws
Verslaggeving en beoordeling

Jaarverslag 2022 cliëntvertrouwenspersonen

In het jaarverslag 2022 van de vier aanbieders in het cliëntenvertrouwenswerk Wet zorg en dwang lees je over de ontwikkelingen van de dienstverlening, voorbeelden uit de praktijk, interviews en cijfers.

Het jaarverslag is een uitgave van de vier organisaties: Adviespunt Zorgbelang, Het LSR, Stichting Quasir Cliëntenvertrouwenspersonen Wzd en Zorgstem, die samen verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van de rechtspositie bij onvrijwillige zorg van alle cliënten in Nederland die onder de Wet zorg en dwang vallen.

De cliëntenvertrouwenspersoon is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling en behandelt vragen of klachten vertrouwelijk. Hij kan gratis ondersteuning en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de cliëntenvertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling. En in het doorlopen van de klachtenprocedure.

Deel dit artikel:

Meer nieuws lezen:

Jaarverslag 2023, kwalitatieve zorg voor de ouderen van nu

In 2023 hebben we bij Markenheem op alle niveaus van de organisatie verder gewerkt aan toekomstbestendige ouderenzorg. In...

Omarm je toekomst over oud zijn

Hoe is het om oud te zijn en met beperkingen te leven? En afhankelijk van anderen te worden?...

Inspraak moet leiden tot invloed

Hoe zorg je ervoor dat inspraak en medezeggenschap ook echt tot invloed leidt zodat kwaliteit van zorg vanuit...

Jaarverslag 2023

Kwalitatieve zorg voor de ouderen van nu

Bij Markenheem hebben we in 2023 in alle geledingen van de organisatie gewerkt aan toekomstbestendige ouderenzorg.