Verdiep jezelf in markenheem

Bekijk en download
onze brochures

Zoek op onderwerp en download de pdf in onderstaand overzicht

Zorg

Wijkverpleging

Wilt u zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen? Dan kunt u een beroep doen op de wijkverpleging van Markenheem.

Download
Zorg

Maak kennis met onze dagbesteding

Woont u zelfstandig en heeft u behoefte aan meer structuur in de dag? Dan kunt u onze dagbesteding bezoeken.

Download
Algemeen

Wet zorg en dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang in werking. De Wzd regelt de rechten van mensen met een psychogeriatrische aandoening.

Download
Algemeen

Cliëntenraad: belangenbehartiger van onze zorgvragers

Op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) heeft Markenheem lokale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. 

Download
Zorg

Eerstelijns verblijf

Wanneer de zorgvraag zo omvangrijk is dat thuisverzorging geen optie is, bieden zorgaanbieders, huisartsen en ziekenhuizen samen de oplossing.

Download
Zorg

Van indicatie naar bij ons komen wonen

U heeft een Wlz-indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en u heeft ervoor gekozen om in een van de verpleeghuizen van Markenheem te gaan wonen. 

Download
Algemeen

Hoe gaan wij met uw privacy om?

Als u gebruikmaakt van de zorg die Markenheem biedt, leggen wij uw persoonlijke gegevens vast. Dat is nodig voor een goed verloop van de zorg.

Download
Algemeen

Verzekeringen

Informatie over de aansprakelijkheidsverzekering en collectieve inboedelverzekering van zelfstandig wonende en inwonende zorgvragers van Markenheem-verpleeghuizen.

Download
Zorg

Zorg rondom de laatste levensfase

Sterven, iets wat bij het leven hoort. Hoe moeilijk het ook is, iedereen krijgt ermee te maken. Wij informeren u over ons beleid

Download
Jaarverslag 2023

Kwalitatieve zorg voor de ouderen van nu

Bij Markenheem hebben we in 2023 in alle geledingen van de organisatie gewerkt aan toekomstbestendige ouderenzorg.