Verzorgende Petra Menkveld over digitaal hulpmiddel Medido

“Zorg inzetten waar het echt nodig is”

Markenheem is in 2023 gestart met het slimme hulpmiddel Medido (medicatiedispenser) in de wijk. Verzorgende Petra Menkveld heeft er inmiddels ervaring mee en ziet duidelijke voordelen voor de zelfstandigheid van zorgvragers én voor zorgmedewerkers in de wijk.

Het inzetten van digitale hulpmiddelen vergroot de zelfstandigheid van zorgvragers. Eén van die hulpmiddelen is Medido, een apparaat dat medicijnen verstrekt en eruitziet als een klok, compleet met dag en datum. Medido bevat een rol medicatie van de apotheek die door de verzorgende of wijkverpleegkundige wordt geplaatst. Op het ingestelde moment rolt het geopende medicijnzakje eruit. 

Petra: “Een half uur voordat een zorgvrager zijn of haar medicijnen moet innemen, gaat er een wekker af. Het grote voordeel hiervan is dat zorgvragers hun medicatie zélf en op het juiste moment innemen. Dat vergroot niet alleen de werking van de medicatie, maar ook de zelfstandigheid van de zorgvrager.” Doordat er medicatie voor één innamemoment uitkomt, wordt voorkomen dat mensen per ongeluk medicijnen dubbel innemen. Inmiddels maken drie zorgvragers gebruik van Medido, onder wie de heer Thuss, die ’m nu al niet meer kan missen. Niet alleen neemt hij zijn medicatie nu steeds op het juiste tijdstip in, hij hoeft ook nooit meer op de wijkverpleging te wachten. 

Petra: “We rollen Medido stapsgewijs verder uit. We volgen mensen die het hulpmiddel krijgen gedurende de eerste veertien dagen. Zo weten we zeker dat het verantwoord is om iemand zelf zijn of haar medicatie in te laten nemen. Omdat de zorg verandert en we steeds meer moeten doen met minder mensen gaan we als Markenheem steeds meer gebruik maken van zorgtechnologie. Alleen zo houden we tijd over voor belangrijke zaken als wondzorg of zwachtelen.” 

Petra benadrukt dat je als zorgverlener de voordelen van zorgtechnologie goed moet uitleggen aan zorgvragers. “Zorgtechnologie is er om onze zorgvragers én ons te helpen. Dankzij hulpmiddelen als Medido kunnen wij de zorg inzetten waar het echt nodig is.”  

Lees meer over het vergroten van de eigen regie bij zorgvragers in het hoofdstuk ‘Strategie’, paragraaf Zorg en welzijn van het jaarverslag 2023 van Markenheem.