Personeelsplanner Lieke Bokkers en verzorgende Anita Pasman

“Medewerkers kunnen nu zelf hun beschikbaarheid opgeven”

Het roosteren van werkuren is in 2023 bij Markenheem vergaand verbeterd. Onder meer met de start van een centraal plan- en flexbureau en de ingebruikname van de nieuwe roosterapplicatie SDB. Roosteren is een vak, dat nu de volle aandacht krijgt.

In 2023 is bij Markenheem hard gewerkt aan de verdere professionalisering van de organisatie. Een van de keyprojecten betreft de centralisering en flexibilisering van het roosteren. Lieke Bokkers is samen met vier collega’s werkzaam als personeelsplanner op het plan- en flexbureau. Lieke is verantwoordelijk voor het roosteren van de locaties Schavenweide en De Bleijke. “Medewerkers deden het roosteren naast hun werk in de zorg. De eerste maanden na onze start in april ben ik met hen om de tafel gaan zitten om zoveel mogelijk informatie in te winnen. De streefdatum om het roosteren centraal over te nemen was 1 juli, maar dat bleek te kort dag.” Geleidelijk heeft het plan- en flexbureau alle roostertaken overgenomen. Aan het einde van 2023 werd dat proces afgerond. “Wij maken nu alle intramurale roosters”, zegt Lieke. 

Daarmee kwam een eind aan de werkzaamheden hieromtrent voor verzorgende Anita Pasman. “Dat vond ik best jammer. Juist die combinatie van zorg en plannen vond ik heel leuk. Gelukkig kan ik Lieke hier en daar nog wel ondersteunen.” Lieke vult aan: “Anita heeft heel veel kennis waar ik dankbaar gebruik van maak.” Beide dames geven aan dat het in het begin voor velen wennen was aan een nieuw proces met zijn eigen spelregels, maar Lieke en Anita zien die weerstand verdwijnen. Ze prijzen de voordelen van de aanpak. Zo kunnen medewerkers nu zelf hun beschikbaarheid opgeven en een persoonlijk basisrooster krijgen. Anita: “Je kunt een vaste dagdienst aangeven of bijvoorbeeld laten weten dat je geen late dienst wilt hebben.” 

De nieuwe manier van roosteren geeft duidelijk meer stabiliteit en rust. “Onder meer doordat medewerkers nu een vast aanspreekpunt hebben”, vertelt Lieke. “En hoe beter ik collega’s leer kennen, hoe beter ik weet waar ik rekening mee moet houden.” 

Lees alles over de keyprojecten in het hoofdstuk ‘Bestuursverslag’, paragraaf Keyprojecten van het jaarverslag 2023 van Markenheem.