Teamcoach Larissa Eijkelboom over de transitie intramurale zorg

“Ik ben supertrots op mijn team”

Bij Markenheem heeft in 2023 een transitie plaatsgevonden binnen de intramurale zorg, oftewel de zorg in de vijf verpleeghuizen. Omdat de vraag van zorgvragers de komende jaren complexer wordt, is onder meer de ondersteuning en aansturing van de verschillende zorgteams verbeterd.

Elke locatie heeft nu een manager Welzijn Zorg Wonen, een kwaliteitsverpleegkundige, een teamcoach met expertise Onbegrepen gedrag en een welzijnscoach. Op deze manier is er altijd iemand beschikbaar voor bewoners én zorgmedewerkers. 

Larissa Eijkelboom is in juni gestart als teamcoach bij Markenheem. “Ik ben een van de zeven teamcoaches van Markenheem. Wij zijn de schakel tussen het management en de werkvloer. Op dit moment zitten we midden in deze transitie. Ik ben supertrots op de dynamiek in mijn team op locatie De Zonnekamp. Hoewel er veel veranderingen zijn, zetten we onze schouders eronder voor onze zorgvragers. Kort door de bocht moeten we hetzelfde doen met minder mensen en uren. Dat vraagt wat van ons allemaal en is echt niet altijd makkelijk. Ook moeten we regelmatig omdenken: in plaats van alle zorg op ons te nemen als iemand bij ons komt wonen, vragen we nu eerst wat de familie kan betekenen. Dat vraagt om een ander gesprek dan een paar jaar geleden.” 

In 2024 hoopt Larissa nog meer op teamniveau te kunnen coachen. “Zo zouden we als team vaker complexe casussen kunnen bespreken en stilstaan bij de consequenties van bijvoorbeeld de nieuwe urennorm voor de kwaliteit van zorg. Hoe ik terugkijk op de veranderingen? Doordat wij als teamcoach onderdeel zijn van het zogenoemde vierkant is er veel meer verbinding. Managers stonden toch wat verder van de werkvloer. Markenheem-breed hoop ik dat onze zorgvragers, nu en in de toekomst, ondanks alle veranderingen nog steeds zorg van goede kwaliteit ontvangen en medewerkers zich ondersteund voelen.” 

De intramurale zorg van Markenheem is volop in beweging. Lees er meer over in het hoofdstuk ‘Strategie’ van het jaarverslag 2023, in de paragraaf Zorg en welzijn