Adviseur Leren en ontwikkelen Frans Mol

“Bekwaamheid met sprongen vooruitgegaan”

‘Basis op orde’, waarin managers, kwaliteitsverpleegkundigen en behandelaren van Markenheem hebben samengewerkt aan verdere verbetering van de zorg, was een van de keyprojecten in 2023. Er zijn flinke stappen gezet in de bekwaamheid van medewerkers.

“Bij ‘Basis op orde’ hoort dat we bij Markenheem deskundige medewerkers hebben”, vertelt adviseur Leren en ontwikkelen Frans Mol. “Dat betekent dat zij bevoegd en bekwaam zijn om handelingen uit te voeren. Met de bevoegdheid van medewerkers zat het al goed, maar op het gebied van bekwaamheid hadden we begin 2023 nog een opgave. Daarom hebben we vorig jaar veel aandacht besteed aan de aantoonbare bekwaamheid van onze medewerkers. Dat hebben we gedaan met behulp van het Leerplein. In deze digitale omgeving ga je eerst aan de slag met de theorie van verschillende handelingen. Nadat je de e-learning met succes hebt afgerond, kun je naar wens een handeling oefenen in ons trainingscentrum. Als je vervolgens de handeling met een toetser/verpleegkundige erbij in de praktijk juist uitvoert, wordt de handeling in het Leerplein afgevinkt en ben je voor die handeling bekwaam.” 

Hoewel medewerkers volgens het beleid Beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG) zelf verantwoordelijk zijn voor hun bekwaamheid, schiet het bijspijkeren ervan in alle drukte en hectiek van het werk bij veel van hen er nog weleens bij in. Vandaar dat het HRM-team van Markenheem dit vorig jaar heeft opgepakt. “In 2024 hopen we een nieuw leermanagementsysteem aan te schaffen dat gebruikers onder meer automatisch meldingen stuurt als de bekwaamheid voor een bepaalde handeling bijna verloopt.” In het jaarverslag 2023 van Markenheem wordt hierover in het hoofdstuk Strategie in de paragraaf ‘Medewerkers’ meer uitleg gegeven. 

Daarnaast is er samen met de BIG-commissie een selectie gemaakt. De selectie bestaat enerzijds uit handelingen die iedere verzorgende of verpleegkundige moet kunnen uitvoeren en anderzijds uit handelingen waarin medewerkers alleen bekwaam moeten zijn als er een zorgvrager is waarbij de betreffende handeling uitgevoerd moet worden. “Dit heeft lucht gegeven bij verzorgenden en verpleegkundigen. In 2024 gaan we het BIG-beleid opnieuw formuleren. Daarmee bepalen we hoe we het nieuwe leermanagementsysteem voor wat betreft verpleegtechnische handelingen gaan inrichten. Terugkijkend zijn we superpositief: we hebben de bekwaamheid van onze medewerkers met sprongen vooruit zien gaan – en daarmee hun zelfvertrouwen!”