Jaarverslag 2023

Kwalitatieve zorg voor de ouderen van nu

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Daarnaast hebben we te maken met vergrijzing. Bij Markenheem hebben we daarom in 2023 in alle geledingen van de organisatie gewerkt aan toekomstbestendige ouderenzorg.

"Ik wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen"

Zorgvrager Siny Emaus ontmoet bestuurder Anja Stunnenberg

Siny Emaus woont naar eigen zeggen fijn in een huurappartement van Wittesweide, nabij verpleeghuis De Bleijke in Hengelo. De 80-jarige bewoonster ontvangt Anja Stunnenberg, bestuurder van Markenheem, voor een persoonlijk gesprek over de geneugten, maar ook over de uitdagingen van zelfstandig wonen op latere leeftijd.

2023 in cijfers

Een belangrijke doelstelling van Markenheem is het waarborgen van een hoge kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Dat is alleen mogelijk als onze organisatie er financieel gezond voor staat.

Zorgvragers Wlz
2023
0
2022
0
Zorgvragers Zvw
2023
0
2022
0
Zorgvragers Wmo
2023
0
2022
0

Continuïteit staat centraal in ons financiële beleid. Ook in 2023 wisten we gezonde financiële ratio’s te behalen

Omzet
0 .000
EUR
Bedrijfsresultaat
-/- 0 .000
EUR
Aantal medewerkers 
in fte
Aantal medewerkers absoluut
Balanstotaal
0 .000
EUR