Compliment of klacht

Bent u tevreden over de zorg die wij verlenen of heeft u een opmerking, suggestie of klacht? We zijn benieuwd naar uw mening.

Bent u tevreden?

Als u tevreden bent kunt u een waardering achterlaten op Zorgkaart Nederland, het grootste onafhankelijke ervaringsplatform in de zorg.

Bent u niet tevreden?

Heeft u een opmerking, suggestie of klacht? Als het goed gaat, maar ook als zaken niet helemaal naar tevredenheid verlopen horen wij dat graag. Van die situaties wil Markenheem graag leren. Om ervoor te zorgen dat onze zorg- en dienstverlening goed blijft en beter wordt. Door goed te luisteren naar u.

We moedigen u aan om uw klacht of opmerking allereerst te bespreken met de direct betrokkene(n). Onze medewerkers zullen er alles aan doen om het probleem op te lossen. Het is ook mogelijk uw onvrede kenbaar te maken bij de manager Welzijn Zorg Wonen of de bestuurder.

Misschien vindt u dit lastig. Voor hulp hierbij kunt u altijd contact opnemen met onze klachtenfunctionaris, Eveline Sijtsma.

Klachtenfunctionaris

Onze klachtenfunctionaris Eveline Sijtsma is onpartijdig en kijkt samen met u en Markenheem naar de mogelijkheden om uw klacht op een open en prettige manier op te lossen.

Contactgegevens

U kunt haar op verschillende manieren bereiken. Per e-mail aan klachtenfunctionaris@markenheem.nl en telefonisch via 06 59 80 12 76. U kunt ook een brief sturen naar Markenheem, t.a.v. klachtenfunctionaris, Ir. Visstraat 9, 7001 CR in Doetinchem.

Samen met u zal onze klachtenfunctionaris er alles aan doen om voor beide partijen tot een goede oplossing te komen. Om herhaling te voorkomen doet zij aanbevelingen aan Markenheem. Daarbij kunt u erop rekenen dat zij uw klacht vertrouwelijk behandelt. Verdere stappen onderneemt zij alleen met uw toestemming.

Bent u niet tevreden over het resultaat?

Hebben de voorgaande stappen niet tot een oplossing geleid of wilt u direct de onafhankelijke klachtencommissie inschakelen? Dien dan uw officiële klacht in via e-mail naar secr.klachtencommissie@szmk.nl of stuur een brief naar SMZK, t.a.v. klachtencommissie Nathalie Hoitink-Sesink, Ludgerstraat 17, 7121 EG in Aalten.

We verzoeken u de klacht kort te omschrijven en daarin de naam van de locatie te noemen. Binnen tien dagen na ontvangst van uw brief verzend de klachtencommissie de ontvangstbevestiging. Daarin wordt de verdere procedure uitgelegd.
Met vragen kunt u contact opnemen met Nathalie Hoitink-Sesink via 06 10 04 41 48.

Leden van de onafhankelijke klachtencommissie

De heer R. Van Gestel, voorzitter, jurist
De heer V. Weijermars
De heer J. Freriks
De heer P. Coppens
Mevrouw C. Sloetjes
Mevrouw L.A.E. Lanting- Wesseling

De klachtenregeling van de onafhankelijke klachtencommissie vindt u hier.

Geschil

Is uw klacht niet naar tevredenheid opgelost dan is er sprake van een geschil. U kunt een geschil voorleggen aan De Geschillencommissie Zorg (WKKGZ), Postbus 90600, 2509 LP in Den Haag.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van De Geschillencommissie.

Vragen of klachten over onvrijwillige zorg?

Heeft u vragen of bent u niet tevreden over de onvrijwillige zorg die wij verlenen? Neem dan contact op met de cliëntvertrouwenspersoon.

Sinds 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en Dwang (Wzd). Deze wet schrijft voor hoe de zorgaanbieder om moet gaan met onvrijwillige zorg. Dit is zorg waar de cliënt of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is, terwijl die in de ogen van de zorgaanbieder in het belang van de cliënt noodzakelijk is. In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. Bij onvrede kunnen cliënten en vertegenwoordigers contact opnemen met een cliëntvertrouwenspersoon.

De clientvertrouwenspersoon is onafhankelijk, niet in dienst bij een zorginstelling en behandelt vragen of klachten vertrouwelijk. Hij of zij kan gratis ondersteuning en informatie geven bij vragen die er ontstaan rondom onvrijwillige zorg. Daarnaast kan de cliëntvertrouwenspersoon ondersteuning bieden bij problemen rond de opname of het verblijf in een zorginstelling en in het doorlopen van de klachtenprocedure.

Cliëntvertrouwenspersoon

Bent u niet tevreden over aangelegenheden die samenhangen met het verlenen van onvrijwillige zorg?
Dan kunt u een onafhankelijke vertrouwenspersoon inschakelen. Neem daarvoor telefonisch of via e-mail contact op met Adviespunt zorgbelang.

cvp@adviespuntzorgbelang.nl
088 929 40 99

Jaarverslag 2023

Kwalitatieve zorg voor de ouderen van nu

Bij Markenheem hebben we in 2023 in alle geledingen van de organisatie gewerkt aan toekomstbestendige ouderenzorg.